Dokumenty

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy najważniejsze dokumenty do pobrania.

dokumenty

Oświadczenie VAT

Dokumenty rejestrowe firmy P.P.H.U. "METALIK" SUROWCE WTÓRNE Jarosław Piecuch:
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- NIP;
- REGON.

Zezwolenia:
- Pozwolenie na zbieranie, wytwarzanie, transport i odzysk odpadów;
- Załącznik nr 1 - Wytwarzanie;
- Załącznik nr 2 - Zbieranie i Transport;
- Załącznik nr 3 - Odzysk;
- ZSEiE numer rejestrowy.

Dokumenty rejestrowe firmy METALIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa:
- KRS;
- NIP;
- REGON;

Zezwolenia:
- Pozwolenie na zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;
- Pozwolenie na transport odpadów;
- ZSEiE numer rejestrowy.

Stacja Demontażu Pojazdów METALIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa:
- KRS;
- NIP;
- REGON.

Zezwolenia:
- Pozwolenie na prowadzenie Stacji Demontażu Pojazdów.